Vishwa Kalyan Foundation Trustees

Vishwa Kalyan Foundation, having its registered office at Ahmadabad Gujarat.
Nirwan Peethadishwar Acharya Mahamandleshwar
Swami Shri Vishwadewanand Ji Maharaj was the founder Chairman trustee of the said trust.
1 . Nirwan Peethadishwar Acharya Mahamandleshwar
Swami Shri Vishokanandji is the chairman
2. Shri Lakshmi Kant Tiwari Ji Calcutta
3. Shri Santosh Rungta Ji Calcutta
4. Shri Naresh Chadha Ji New Delhi
5. Shri Ramesh Bhai Jayanti Bhai Rawal. Ahmadabad
6. Shri Jagdish Bhai Patel Ahmadabad
8 Shri Hasmukh Bhai Chinu Bhai Shah Ahmadabad
9. Shri Tahil Ram Parimal Awatani Ahmadabad
10 Shri Sunil Bhai Gandhi Ahmadabad